ADOS Žilina

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Naša spoločnosť vznikla v roku 2014. Zaoberáme sa ošetrovaním starších ľudí a zdravotne ťažko postihnutých v domácom prostredí, čo je pre Vás a Vašich najbližších najvýhodnejšie. Náplňou našich služieb je aj dohľad nad dodržiavaním kontrol počas ošetrovania. Aj v takýchto situáciách sme tu pre Vás. Zabezpečíme Vám kvalitnú starostlivosť s vysoko kvalifikovaným tímom.

Odber krvi a biologického materiálu

Počet nami ošetrených pacientov

PhDr. Emília Pazderková

Spoločnosť Auxilium – ADOS s.r.o. vznikla v roku 2016 na základe empatie jej konateľov k chorým ľuďom, snahy pomôcť a uľahčiť ich bolesti a trápeniu v ťažkej životnej situácii.

PhDr. Emília Pazderková je zakladateľkou a jedným z konateľov spoločnosti Auxilium – ADOS s.r.o.

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie a viacero špecializácii, ktoré sú potrebné na vykonávanie práce v ADOS. V samotných začiatkoch svojej kariéry v zdravotníctve začala hneď po ukončení SZŠ pracovať vo Fakultnej Nemocnici s Poliklinikou Žilina na neurologickom oddelení. Následne nastúpila na interné oddelenie, kde strávila 6 rokov. Potom nasledovalo veľmi náročné Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM), kde najskôr pracovala na lôžkovom oddelení a neskôr ako anesteziologická sestra.

Široké portfólium špecializácií po 15 rokoch práce na OAIM rozšírila o pozíciu vedúcej zdravotnej sestry v Záchrannej zdravotnej službe (ZZS) v Žiline, kde pracovala od roku 2000. Práca bola zaujímavá a náročná, ale ako sama priznáva: „Začal mi chýbať dlhodobejší kontakt s pacientom, preto som sa začala zaoberať myšlienkou ako to zmeniť a tu skrsol nápad na založenie agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Po podpísaní zmlúv so všetkými zdravotnými poisťovňami som sa začala naplno venovať  tejto práci a našim pacientom.

Dohľad nad užívaním liekov

Z vyššie uvedeného vyplýva, že poskytovanie ošetrovateľských služieb spoločnosťou Auxilium – ADOS s.r.o. je bezplatné a za kvalitu poskytovaných služieb zodpovedá erudovaný a ústretový zdravotnícky personál s príslušným vzdelaním a praxou.

Ošetrovateľské výkony sú poskytované všetkým chorým, ktorých zdravotný stav nevyžaduje hospitalizáciu, ale môže byť ošetrovaný v domácom, prirodzenom prostredí.

Neváhajte nás preto kontaktovať, radi Vám poradíme a po vzájomnej dohode Vám radi poskytneme naše ošetrovateľské služby. Tešíme sa na spoluprácu.

PhDr. Emília Pazderková

Spolupracujeme

Spolupracujeme s Ambulanciou chronických rán (MUDr. Lucia Fedorčíková) a dermatovenorologickou ambulanciou (MUDr. Silvia Náterová)