ADOS Žilina

Ako postupovať

Nárok na ADOS má každý, kto potrebuje odbornú zdravotnú starostlivosť. Poskytuje sa pacientom všetkých vekových a diagnostických skupín. Môžu sa o ňu uchádzať samotní pacienti alebo príbuzní chorého, ak je chorý prepustený z nemocnice do domáceho liečenia a je potrebné doliečenie.

Naše služby odporúča praktický lekár (obvodný lekár, chirurg, neurológ, kožný lekár, poprípade oddelenie, z ktorého bol pacient prepustený).

Príjem do domácej ošetrovateľslkej starostlivosti si nahlási pacient telefonicky sám, poťažmo príbuzný alebo ambulancia, ktorá navrhuje starostlivosť ADOS.

Za ošetrovateľskú dokumentáciu je zodpovedná ADOS, na základe ktorej je starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia. O nezazmluvnených výkonoch Vás budeme vopred telefonicky alebo osobne informovať.

Údaje o pacientovi

Zdravotná poisťovňa: