Domáca ošetrovateľská starostlivosť

[!!!UPRAVIT!!!] Domácu ošetrovateľskú starostlivosť poskytuje sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Agentúra zabezpečuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v koordinácií s ambulantnou a ústavnou starostlivosťou o pacienta, ako aj s opatrovateľskou starostlivosťou.

Náplňou činnosti ADOS je komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pacientov všetkých vekových skupín, u ktorých je indikovaná. Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie než 24 hodín. Ide o starostlivosť po skončení ústavnej liečby, o akútne chorých bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých a o pacientov v terminálnych stavoch.

Pre koho sú určené naše služby?

 • Ste zamestnaný a práca Vám nie vždy dovoľuje postarať sa o svojich najbližších tak, ako by Ste chceli?
 • Potrebujete Vy alebo Vaši najbližší ošetrovateľskú pomoc a chcete ostať v pohodlí Vášho domova?
 • Máte v rodine niekoho po Mozgovo-cievnej príhode, s Alzheimerovým ochorením, s ochorením Sclerosis multiplex a potrebujete s nimi cvičiť a pracovať, aby dokázali urobiť základné úkony sebaopatery a neboli odkázaní na Vašu neustálu pomoc?
 • Máte lekárom predpísané lieky a potrebujete odbornú pomoc pri ich užívaní?
 • Máte vo svojej rodine ležiaceho príbuzného a potrebujete pomôcť ošetrovaní preležanín? (dekubity)
 • pri hojení rán?
 • Odmieta Váš príbuzný návštevu u lekára a Vy potrebujete zhodnotiť jeho zdravotný a psychický stav? (odber krvi, meranie životných funkcií)
 • Vidíte na svojom príbuznom, že jeho zdravotný a psychický stav sa mení a on odmieta návštevu lekára? (domáce vyšetrenie)
 • Má niekto vo Vašej rodine ťažkosti s vykonávaním potreby týkajúcej sa vyprázdňovania? (starostlivosť o permanentný katéter, výmena katétra, cievkovanie, chemické vyšetrenie moču, klystýr)
 • Má niekto vo Vašej rodine problém s únikom moču a odmieta plienky? (permanentný katéter)
 • Potrebujete sa naučiť niečo ohľadom ošetrovania?