ADOS Žilina

Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Starostlivosť o ležiaceho pacienta

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť poskytuje jedna z našich sestier s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Agentúra zabezpečuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v koordinácií s ambulantnou a ústavnou starostlivosťou o pacienta.

Náplňou činnosti našej ADOS je komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pacientov všetkých vekových skupín, u ktorých je indikovaná. Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie než 24 hodín. Ide o starostlivosť po skončení ústavnej liečby, o akútne chorých bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých a o pacientov v terminálnych stavoch.

Pre koho sú určené naše služby?

  • Potrebujete Vy alebo Vaši najbližší ošetrovateľskú pomoc a chcete ostať v pohodlí Vášho domova?
  • Máte vo svojej rodine ležiaceho príbuzného a potrebujete pomôcť ošetrovaní preležanín (dekubity)? Špecializujeme sa výhradne na ošetrovanie, nie na hygienickú starostlivosť.
  • Pri hojení rán?
  • Odmieta Váš príbuzný návštevu u lekára a Vy potrebujete zhodnotiť jeho zdravotný a psychický stav? (odber krvi, rehydratácia pacienta, tlmenie bolesti, podávanie injekcií)
  • Vidíte na svojom príbuznom, že jeho zdravotný a psychický stav sa mení a on odmieta návštevu lekára? (domáce vyšetrenie)
  • Má niekto vo Vašej rodine ťažkosti s vykonávaním potreby týkajúcej sa vyprázdňovania? (starostlivosť o permanentný katéter, výmena katétra, cievkovanie, chemické vyšetrenie moču, klystýr)
  • Má niekto vo Vašej rodine problém s únikom moču a odmieta plienky? (permanentný katéter)
  • Potrebujete sa naučiť niečo ohľadom ošetrovania?